Ucho jest tylko częścią układu słuchowego. Ma za zadanie przekazać informację o otaczającym nas świecie dźwięków do mózgu, którego rolą jest  odpowiednie przetworzenie tej informacji  i jej zinterpretowanie. Możemy więc w uproszczeniu powiedzieć, że tak naprawdę słyszymy mózgiem.

Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.

Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko/ dorosły ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD – ang. Auditory Processing Disorder ) to częsty problem nie tylko u dzieci i młodzieży, ale również u osób dorosłych i starszych. Mogą występować jako zaburzenia rozwojowe (u większości dorosłych niezdiagnozowane) lub nabyte – jako konsekwencja urazów głowy i mózgu, guzów, chorób neurologicznych, ubytków słuchu, jako konsekwencja starzenia się.
  • Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego występują u około 2-3% dzieci oraz u 10-20% osób dorosłych. W Polsce problem zaburzeń przetwarzania słuchowego występuje u 5-7% populacji dzieci w wieku 7-14 lat. (źródło:http://1spoleczna.gliwice.pl/pdf/2016_17/CENTRALNE_ZABURZENIA_PRZETWARZANIA_SLUCHOWEGO.pdf)
  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD  ( centralne zaburzenia słuchu) to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci
  • 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu!
  • APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy (ORM), specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

Skomentuj

For security, use z Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms z Use.

I agree to these terms.