Wczesne sygnały autyzmu:
• 6 miesięcy – brak spontanicznej mimiki i gestów np. odpowiadania uśmiechem na uśmiech; brak kontaktu wzrokowego z rodzicami i osobami bliskimi
• 9 miesięcy – brak wspólnego pola uwagi np. brak podążania wzrokiem za bliskimi, brak wskazywania palcem, brak naśladowania gestów, dźwięków i mimiki innych osób
• 12 miesięcy – brak intencjonalnego pokazywania,  wskazywania palcem, sięgania, odmachiwania „papa!”, używania dźwięków mowy, a nawet pierwszych słów
• 16 miesięcy – brak mowy i komunikacji werbalnej
• 24 miesiące – brak mowy spontanicznej, brak prostych – dwuwyrazowych zdań, brak powtarzania  po innych osobach

Skomentuj