Na określenie afazji rozwojowej stosuje się zamiennie takie terminy jak: niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, dysfazja, alalia, SLI

Afazja rozwojowa występująca u dzieci jest specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka – dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i normy intelektualnej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.

Skomentuj