Autyzm

Terapia autyzmu

Terapię osób z autyzmem prowadzę wyłącznie w sposób niedyrektywny obdarzając podopiecznego bezwarunkową akceptacją.

 • Moja rola w trakcie terapii jest bardzo aktywna
 • Podczas sesji jestem pełna czujności, wrażliwości na to, co dziecko komunikuje, co robi, co mówi.
 • Moim podstawowym celem jest podążanie za dzieckiem, za jego motywacjami i zainteresowaniami.
 • Pozwalam pacjentowi w pełni wyrażać siebie w sposób niewerbalny, werbalny i fizyczny.
 • Akceptuję je bezwarunkowo takim, jakie jest

Filarami prowadzonej przeze mnie TERAPII NIEDYREKTYWNEJ są:

 1. tworzenie przyjaznego, pozbawionego destrukcyjnych bodźców, otoczenia ( uspokojenie działań płynących z pnia mózgu)
 2. interakcja 1×1 oparta na ZABAWIE – naturalnej motywacji każdego dziecka
 3. podążanie za działaniami i zainteresowaniami pacjenta
 4. dostrzeganie i wykorzystywanie naturalnych motywacji
 5. bieżąca ocena stanu gotowości i braku gotowości do interakcji ( funkcje wyższego – niższego piętra układu nerwowego; pień mózgu – kora mózgowa)
 6. terapeutyczne wykorzystanie zachowań stereotypowych – jako działań płynących z pnia mózgu
 7. bazowanie na emocjach – pobudzanie układu limbicznego do działania

Diagnoza funkcjonalna:

Odbywa się podczas 2 – 3 spotkań.

Przeprowadzana jest na podstawie: szczegółowego wywiadu z rodzicami, obserwacji spontanicznych zachowań dziecka oraz nieskrępowanej zabawy z dzieckiem.

W oparciu o Model Rozwoju pozwalający ocenić poziom  funkcjonowania dziecka w 4 zasadniczych obszarach leżących u podstaw zaburzeń autystycznych:

1.Kontakt wzrokowy i  komunikacja niewerbalna
2.Komunikacja werbalna
3.Czas trwania interakcji
4.Elastyczność

Wszystko odbywa się w nurcie niedyrektywnym, przy całkowitej i bezwarunkowej akceptacji dziecka, w przyjaznym, pozbawionym destrukcyjnych bodźców środowisku. W trakcie zabawy i obserwacji stwarzam takie okoliczności, aby dziecko mogło swobodnie wyrażać siebie w sposób niewerbalny, werbalny i fizyczny. Nie ograniczam dziecka, nie upominam, nie oceniam jego zachowań jako dobre lub złe. Otaczam dziecko szacunkiem, akceptacją i zrozumieniem.

Uzupełnieniem terapii są konsultacje dla rodziców i opiekunów