Terapia autyzmu

Sygnały autyzmu i wczesne sygnały autyzmu

Sygnały autyzmu i wczesne sygnały autyzmu

Wczesne sygnały autyzmu: • 6 miesięcy – brak spontanicznej mimiki i gestów np. odpowiadania uśmiechem na uśmiech; brak kontaktu wzrokowego z rodzicami i osobami bliskimi • 9 miesięcy – brak wspólnego pola uwagi np. brak podążania wzrokiem za bliskimi, brak wskazywania palcem, brak naśladowania gestów, dźwięków i mimiki innych osób • 12 miesięcy – brak intencjonalnego pokazywania,  wskazywania palcem, sięgania, odmachiwania „papa!”, używania dźwięków mowy, a nawet pierwszych słów…

Przed rozpoczęciem terapii autyzmu!

Przed rozpoczęciem terapii autyzmu!

Przed rozpoczęciem terapii! musisz mieć świadomość, że Autyzm jest zaburzeniem, które charakteryzuje się nieprawidłowościami występującymi jednocześnie ! w trzech obszarach tzw. triada autystyczna: Zaburzone interakcje społeczne Ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych Zaburzona komunikacja Zaburzona umiejętność komunikowania się Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań Schematyzm, ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań – (WHO,2002) Charakterystyczne jest występowanie zaburzeń we wszystkich tych sferach równocześnie!! Jest to ważny warunek diagnozy, ponieważ pojedyncze symptomy…