Jak rozwijać mowę w spektrum autyzmu? – Kurs VOD krok po kroku.

Zawartość kursu:

Wstęp

Moduł 1. Ocena bazowych kompetencji komunikacyjnych

Moduł 2. Jak rozwijać mowę krok po kroku – 10 sprawdzonych technik

Moduł 3. Jak zmienić mowę echolaliczną w spontaniczną.

Moduł 4. Kwestionariusz oceny umiejętności komunikacyjnych dziecka z ASD

Moduł 5. Mowa jako wyzwanie motoryczne.