Jak pracuję

Jak pracuję

Jako neurologopeda jestem zafascynowana neuroplastycznością mózgu i jego możliwościami regeneracyjnymi. W pracy skutecznie łączę wiedzę o budowie i  możliwościach ludzkiego mózgu z metodami niedyrektywnymi – opartymi na relacjach i motywacji. Dostosowuję metody do pacjenta, nie odwrotnie! Daje to wspaniałe, często zaskakujące efekty! Opinie możesz przeczytać tuaj.

Dlaczego neuropatyczność i niedyrektywność są świetnym połączeniem w terapii ?

NEUROPLASTYCZNOŚĆ MÓZGU jest to zdolność mózgu do regeneracji i odbudowywania się. W mojej pracy z powodzeniem wykorzystuję tę możliwość. Podczas terapii staram się wytworzyć nową sieć połączeń neuronalnych,  dzięki której dana funkcja lub czynność zostaje niejako przeniesiona do zdrowych części mózgu. Jednym słowem buduję na tym, co jest zachowane, nie na tym, czego nie ma! Pozwala to np. na odzyskanie utraconej pod wpływem udaru/ wylewu umiejętności posługiwania się mową!

Stąd też moje motto i pewność, że: KAŻDEMU MOŻNA POMÓC. KAŻDEMU MOŻNA POPRAWIĆ JAKOŚĆ FUNKCJONOWANIA. TO NIE JEST PYTANIE „CZY”? TYLKO „KIEDY”?!

Niedyrektywność to  podejście skoncentrowane na pacjencie, który  podczas terapii zostaje obdarzony bezwarunkową akceptacją terapeuty.

Rolą terapeuty w terapii niedyrektywnej jest:

  • aktywne zaangażowanie,
  • całkowita i bezwarunkowa akceptacja podopiecznego takim, jaki jest
  • podążanie, za jego motywacjami i działaniami
  • dostrzeganie i wykorzystywanie naturalnych zainteresowań
  • odejście od terapii stolikowej – opartej na zasadzie „powiedz” – „powtórz”
  • bazowanie na emocjach
  • wspieranie podopiecznego w wyrażaniu siebie, bez względu na to w jaki sposób to czyni ( werbalnie, niewerbalnie)
  • nieocenianie