Konsultacje dla Rodziców i Opiekunów

Konsultacje dla rodziców i opiekunów

Konsultacje „ szyte na miarę” – dla rodziców ,opiekunów i nauczycieli:

W terapii  bardzo istotna jest rola domu rodzinnego i środowiska, które na co dzień stwarzamy pacjentowi. Najbardziej oczekiwane efekty osiągamy wtedy,  kiedy łączymy nasze działania i proces terapii kontynuowany jest również w środowisku najbliższym dla pacjenta – w domu rodzinnym. Ale także w placówkach edukacyjnych, gdzie pacjent spędza znaczną część czasu. Faktem jest , że najlepszymi i najbardziej skutecznymi terapeutami dla chorych są rodzice i bliscy!! Proces terapeutyczny powinien więc być spójny, konsekwentny, prowadzony przy ścisłej współpracy rodziny, terapeutów i nauczycieli.

Dlatego już podczas diagnozy i w trakcie trwania całego procesu terapii oferuję Państwu Konsultacje „szyte na miarę” –  dla rodziców, opiekunów i terapeutów,  na których:

  • omawiamy istotę  podejścia niedyrektywnego,
  • uczymy się rozumieć specyficzne zachowania podopiecznego,
  • praktykujemy jak przełamywać mechanizmy zakłócające,
  • wypracowujemy niezawodne patenty komunikacyjne,
  • uczymy się jak mówić, żeby pacjent nas słyszał. I jak słuchać, żeby chciał do nas mówić.

Podczas konsultacji wspólnie wypracujemy najbardziej skuteczne i efektywne sposoby postępowania. Omówimy bieżące działania, postępy i zaplanujemy kolejne etapy terapii.

Każda konsultacja jest „ szyta na miarę” tzn. dostosowana do indywidualnych  potrzeb danego pacjenta i jego rodziny.

Czas trwania 45 min