Moje usługi

Moje usługi

Oferta dla placówek oświatowo – wychowawczych

 • badania przesiewowe
 • diagnostyka neurologopedyczna
 • indywidualna oraz grupowa terapia logopedyczna
 • profilaktyka, czyli zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy
 • badania przesiewowe w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą NeuroFlow

Wydawanie zaświadczeń i opinii

Opinia neurologopedyczna wystawiana jest na podstawie obserwacji diagnostycznej, wywiadu, analizy dokumentacji klinicznej oraz dokumentacji z obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Opinia zawiera:

 • stanowisko  wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka / dorosłego w odniesieniu do opiniowanego problemu
 • wskazania dla nauczycieli i terapeutów
 • wskazania dla rodziców i opiekunów

Warsztaty i szkolenia dla specjalistów

Warsztat: „Autyzm – coś więcej niż podstawy”

Ofertuję Państwu 3  godzinny warsztat na którym:

 • omawiam istotę zaburzeń autystycznych, wskazując kluczowe obszary, na których powinien skupiać efektywny proces terapeutyczny
 • omawiam podstawy podejścia niedyrektywnego i wyjaśniam dlaczego wyłącznie takie podejście może być skuteczne
 • przedstawiam model rozwoju oparty na 4 filarach socjalizacji
 • pokazuję „jak się bawić” aby realizować cele terapeutyczne i wyzwalać potencjał  dziecka
 • uczę jak wyzwalać własną kreatywność i energię w kontakcie z osoba ze spektrum
 • wyjaśniam dlaczego „dziwne” zachowania osób ze spektrum wcale nie są „dziwne” i jak je wykorzystywać do celów terapeutycznych.

Gwarantuję: dynamikę zajęć, ćwiczenia praktyczne, materiały szkoleniowe i zaświadczenie J

Warsztat: „ Jak wspierać mowę i komunikację osób z Autyzmem. Czyli co mają emocje do gadania?”

Oferuję Państwu 3 godzinny warsztat na którym:

 • omawiam neurofizjologię mózgu i wyjaśniam jak ją skutecznie wykorzystać do budowania komunikacji  osób z autyzmem – czyli „ co mają emocje do gadania”
 • omawiam filary komunikacji międzyludzkiej i jakie mają znaczenie w komunikacji osób ze spektrum
 • wyjaśniam jak rozpoznać „gotowość” i „brak gotowości” osoby z autyzmem do podjęcia skutecznej interakcji
 • pomagam ocenić na jakim etapie rozwoju komunikacji i mowy jest dziecko i „od czego zacząć”
 • uczę jak przejść od pojedynczych słów do istoty komunikacji
 • wyjaśniam dlaczego echolalia jest trampoliną do mowy  i  jak ją wykorzystać do budowania mowy spontanicznej
 • pokazuję jak rozpoznać prawdziwe motywacje dziecka i co mają wspólnego z mową

Gwarantuję:  dynamikę zajęć, ćwiczenia praktyczne, materiały szkoleniowe i zaświadczenie J

Konsultacje on-line

Zapraszam na  konsultacje i terapię on-line.

Każda konsultacja i zajęcia  są „szyta na miarę” tzn. dostosowane do indywidualnych  potrzeb i możliwości  pacjenta i jego rodziny.