O mnie

O mnie

Witaj! Nazywam się Kasia Chróścik.  Jestem neurologopedą – mamą – poszukiwaczką- pasjonatką. Mam misję! Jestem przekonana, że WIEDZA TO PODSTAWA, A DZIAŁANIE TO KONIECZNOŚĆ! Moje oczy i uszy są szeroko otwarte – na nowatorską wiedzę, światową naukę, badania, skuteczne metodologie. Praktykuję całościowe, holistyczne podejście do organizmu i jego problemów.  Każdy symptom ma swoje źródła a moim celem jest je znaleźć i połączyć w spójny wzór. Mam również pewność, że KAŻDEMU MOŻNA POMÓC! Doświadczam tego w mojej codziennej pracy!

Moja praktyka neurologopedyczna – NeuroDots. Połącz kropki –  jest owocem wielkiej pasji i wieloletniej nauki. To moje trzecie dziecko J  W którym łączę kropki pomiędzy symptomami, przyczynami i indywidualnymi predyspozycjami organizmu. Łączę też społeczności – dzieci, rodziców, specjalistów. Łączę  – nie dzielę!

W pracy wykorzystuję wyłącznie metody niedyrektywne oparte na relacyjności i motywacji. Dużo czasu poświęciłam na zgłębianie i praktykowanie tej metodologii i jestem przekonana, że jest to najbardziej skuteczne podejście terapeutyczne, które owocuje niewiarygodnymi efektami! Wyrasta bowiem z głębokiego szacunku do jednostki, poszanowania odrębności i indywidualności każdego człowieka, a jednocześnie ma swoje podstawy w neurofizjologii i hierarchicznej  budowie mózgu.

Zapraszam Cię do współpracy

Będę twoim trenerem, przewodnikiem
i przyjacielem

Uwierzę w Ciebie
Wesprę Cię
Pomogę Ci

Musisz  wiedzieć, że moją największą życiową pasją jest praca z osobami ze spektrum autyzmu. Jestem ich terapeutką, przewodniczką, przyjaciółką. Uwielbiam kiedy zaczynają patrzeć, słuchać i mówić. Odkryłam, że często klucza do naszych bliskich z autyzmem szukamy bardzo bardzo daleko, a on jest naprawdę bardzo, bardzo blisko! Wystarczy podążać i słuchać. Po prostu Być.

Moja fascynacja autyzmem to wspaniała życiowa podróż, która zaprowadziła mnie do niezwykłego miejsca, wg mnie najlepszego na świecie ośrodka terapii autyzmu  – Autism Treatment Center of America  w Massachusetts,  gdzie uczyłam się rozumienia istoty  autyzmu i podstaw niedyrektywności.  Niektórzy nazywają ten Instytut „miejscem cudów” i ja tych „cudów”  doświadczyłam i stale doświadczam w mojej codziennej pracy. To wspaniałe uczucie!

Szczególnie inspirująca jest dla mnie również praca z dorosłymi z afazją. Na ten temat pisałam moją pracę dyplomową Rozpad mowy na skutek urazów neurologicznych, utrata możliwości komunikacji językowej może być wyjątkowo ekstremalnym doświadczeniem dla chorego. Staram się sprawić, aby stało się ono dla pacjenta i dla mnie podróżą po fascynującej krainie. Raz pacjent jest nauczycielem, raz ja. On uczy mnie świata afazji. Ja jego, jak w tym świecie maksymalnie dobrze funkcjonować. Bo MOWA WYRASTA Z DZIAŁANIA! A celem jest przywrócenie satysfakcjonującego funkcjonowania i samodzielności komunikacyjnej!