Opóźniony Rozwój Mowy / Afazja dziecięca

Opóźniony Rozwój Mowy
Afazja dziecięca

Diagnoza afazji:  ( min.2 spotkania)

Proces badania i  określanie typu afazji jest złożonym procesem składającym się z kilku etapów m.in.:

 • oceny dokumentacji medycznej,
 • wywiadu z bliskimi,
 • obserwacji dziecka,
 • badań testowych, dzięki którym trafnie można określić istotę i mechanizm zaburzenia

Badania  testowe obejmują m.in.:

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • badanie nazywania,
 • badanie powtarzania (samogłosek, spółgłosek, sylab, słów, a nawet słów pozbawionych sensu),
 • badanie mowy opisowej (np. opisywanie obrazka, zdjęcia),
 • badanie mowy dialogowej (rozmowa z pacjentem na temat jego samopoczucia, miejsca pracy, zawodu, zainteresowań),
 • zautomatyzowane ciągi słowne (wymienianie dni tygodnia, miesięcy, liczenie od 1 do 10, recytacja wiersza),
 • badanie czytania,
 • badanie pisania,
 • badanie liczenia,
 • badanie pamięci,
 • badanie orientacji przestrzennej,
 • badanie praksji (wykonywanie celowych ruchów, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurówek, ułożenie kończyn według polecenia (np. zrobienie tak zwanej figi).

Wszystko odbywa się w nurcie niedyrektywnym, przy całkowitej i bezwarunkowej akceptacji dziecka, w przyjaznym, pozbawionym destrukcyjnych bodźców środowisku. W trakcie zabawy i obserwacji stwarzam takie okoliczności, aby dziecko mogło swobodnie wyrażać siebie w sposób niewerbalny, werbalny i fizyczny. Nie ograniczam dziecka, nie upominam, nie oceniam jego zachowań jako dobre lub złe. Otaczam dziecko szacunkiem, akceptacją i zrozumieniem.

Terapia afazji dziecięcej:

Nie ma jednego uniwersalnego programu terapii. Wszystko zależy od tego z jakim rodzajem afazji mamy do czynienia. Czy największe trudności sprawia dziecku rozumienie, mówienie czy może jedno i drugie.

Główne filary  prowadzonej przeze mnie terapii afazji to: 

 • trafna diagnoza i określenie typu afazji – określenie mechanizmu zakłócającego
 • metody pracy dostosowane do mechanizmu zaburzenia  nie do objawu
 • nastawienie na przełamanie mechanizmu zakłócającego
 • bazowanie na neuroplastyczności mózgu i zachowanych umiejętnościach dziecka
 • pragmatyzm – budowanie skuteczności komunikacyjnej, usprawnianie komunikowania się przez dostępne kanały komunikacji
 • Interakcja oparta na ZABAWIE – naturalnej motywacji każdego dziecka!
 • dostosowanie materiału do zainteresowań dziecka
 • różnorodność form terapii  – wyeliminowanie monotonii
 • dostosowanie tempa pracy i typu ćwiczeń do możliwości i osobowości dziecka
 • plan terapii zgodny z obowiązującymi standardami logopedycznymi

Terapia afazji musi być maksymalnie pragmatyczna, użyteczna, osadzona w rzeczywistości, oparta na działaniu, na tu i teraz. Bo MOWA WYRASTA Z DZIAŁANIA! Maksymalnie wykorzystuję więc zachowane funkcje mózgu i staram się odbudować relacje – te neuronalne i te międzyludzkie!

Uzupełnieniem terapii są konsultacje dla rodziców i opiekunów