Zespołu Aspergera

Zespołu Aspergera

Przed rozpoczęciem terapii

musisz mieć świadomość, że Zespół Aspergera ( ZA) jest całościowym zaburzeniem rozwojowym należącym do spektrum autyzmu i zaliczany jest do Pervasive Developmental Disorders (PDD), czyli Rozległych Zaburzeń Rozwoju.

Diagnoza funkcjonalna dzieci i dorosłych:

Odbywa się podczas 2 -3 spotkań.

Przeprowadzana jest na podstawie: szczegółowego wywiadu z rodzicami / pacjentem;  obserwacji spontanicznych zachowań pacjenta; nieskrępowanej zabawy/rozmowy z pacjentem ;  a także testów diagnostycznych dostosowanych do wieku pacjenta

Wszystko odbywa się w nurcie niedyrektywnym, przy całkowitej i bezwarunkowej akceptacji pacjenta, w przyjaznym, pozbawionym destrukcyjnych bodźców środowisku. W trakcie zabawy/rozmowy  i obserwacji stwarzam takie okoliczności, aby pacjent mógł swobodnie wyrażać siebie w sposób niewerbalny, werbalny i fizyczny. Nie ograniczam, nie upominam, nie oceniam jego zachowań. Otaczam pacjenta szacunkiem, akceptacją i zrozumieniem.

Terapia  niedyrektywna:

Filarami prowadzonej przeze mnie terapii niedyrektywnej są:

  1. tworzenie przyjaznego, pozbawionego destrukcyjnych bodźców, otoczenia ( uspokojenie działań płynących z pnia mózgu)
  2. interakcja 1×1, w przypadku dzieci oparta na ZABAWIE – naturalnej motywacji każdego dziecka!
  3. podążanie za działaniami i zainteresowaniami pacjenta
  4. dostrzeganie i wykorzystywanie naturalnych motywacji pacjenta
  5. bieżąca ocena stanu gotowości i braku gotowości do interakcji ( funkcje wyższego – niższego piętra układu nerwowego; pień mózgu – kora mózgowa)
  6. bazowanie na emocjach – pobudzanie układu limbicznego do działania

Uzupełnieniem terapii są konsultacje dla rodziców i opiekunów