Dyslalia – diagnoza i terapia wad wymowy

Dyslalia – diagnoza i terapia wad wymowy

Diagnoza logopedyczna obejmuje:  czas trwania ok. 60 minut, diagnoza pogłębiona z wydaniem opinii – czas trwania ok.120 minut ( 2 spotkania),

 • wywiad z Rodzicami
 • analizę dokumentacji medycznej i pedagogiczno-psychologicznej
 • ocenę słuchu fizjologicznego !! ( audiometria tonalna)
 • ocenę warunków anatomicznych i sprawności aparatu artykulacyjnego
 • oceną pozycji spoczynkowej języka
 • ocenę słuchu fonematycznego
 • ocenę lateralizacji
 • ocenę przebiegu czynności gryzienia, żucia, odgryzania, połykania
 • ocenę prawidłowości toru oddechowego – długotrwałe utrzymywanie się infekcji i niedrożności w obrębie jamy nosowej, związane z alergiami, przerostem trzeciego migdałka, wpływa na kształtowanie się nieprawidłowego toru oddychania,
 • obserwację gotowości komunikacyjnej dziecka
 • ocenę umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka (wymowa, zasób słownictwa czynnego i biernego
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami i przekazanie pisemnej opinii

Główne filary prowadzonej przeze mnie terapii to:

 • trafna diagnoza wady wymowy – określenie mechanizmu zakłócającego
 • metody pracy dostosowane do mechanizmu zaburzenia  nie do objawu
 • nastawienie na przełamanie mechanizmu zakłócającego
 • Interakcja oparta na ZABAWIE – naturalnej motywacji każdego dziecka!
 • dostosowanie materiału do zainteresowań dziecka
 • różnorodność form terapii  – wyeliminowanie monotonii
 • dostosowanie tempa pracy i typu ćwiczeń do możliwości i osobowości dziecka
 • plan terapii zgodny z obowiązującymi standardami logopedycznymi

Terapia obejmuje m.in. ćwiczenia:

 • miofunkcjonalne – korygujące nieprawidłową pracę mięśni języka, ust oraz gardła w czasie spoczynku, przeżuwania i połykania
 • oddechowe,
 • fonacyjne,
 • sprawności narządów mowy,
 • artykulacyjne,
 • utrwalające

ZABAWA JEST JEDYNĄ NATURALNĄ MOTYWACJĄ DZIECKA!! DLATEGO MOJA TERAPIA OPARTA JEST NA ZABAWIE!

Wszystko odbywa się w nurcie niedyrektywnym, przy całkowitej i bezwarunkowej akceptacji dziecka, w przyjaznym, pozbawionym destrukcyjnych bodźców środowisku. W trakcie zabawy i obserwacji stwarzam takie okoliczności, aby dziecko mogło swobodnie wyrażać siebie w sposób niewerbalny, werbalny i fizyczny. Nie ograniczam dziecka, nie upominam, nie oceniam jego zachowań jako dobre lub złe. Otaczam dziecko szacunkiem, akceptacją i zrozumieniem.

Uzupełnieniem terapii są konsultacje dla rodziców i opiekunów