Neurodegeneracja

Neurodegeneracja

Choroby neurodegeneracyjne to ogólny termin określający zespół chorób uszkadzających neurony w ludzkim mózgu.

Należą do nich m.in.:

 • choroba Alzheimera (AD) oraz inne rodzaje demencji;
 • choroba Parkinsona (PD) oraz inne zaburzenia powiązane z tą chorobą;
 • stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba prionowa;
 • choroba Huntingtona (HD);
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA);
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Diagnoza w zaburzeniach neurodegeneracyjnych:  (min. 2 spotkania)

Proces badania i  określanie typu zaburzenia jest złożony i skłąda się z kilku etapów m.in.:

 • oceny dokumentacji medycznej,
 • wywiadu z bliskimi,
 • obserwacji pacjenta,
 • badań testowych, dzięki którym trafnie można określić istotę i mechanizm zaburzenia

Badania  testowe obejmują m.in.:

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • badanie nazywania,
 • badanie powtarzania (samogłosek, spółgłosek, sylab, słów, a nawet słów pozbawionych sensu),
 • badanie mowy opisowej (np. opisywanie obrazka, zdjęcia),
 • badanie mowy dialogowej (rozmowa z pacjentem na temat jego samopoczucia, miejsca pracy, zawodu, zainteresowań),
 • zautomatyzowane ciągi słowne (wymienianie dni tygodnia, miesięcy, liczenie od 1 do 10, recytacja wiersza),
 • badanie czytania,
 • badanie pisania,
 • badanie liczenia,
 • badanie pamięci,
 • badanie orientacji przestrzennej,
 • badanie praksji (wykonywanie celowych ruchów, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurówek, ułożenie kończyn według polecenia (np. zrobienie tak zwanej figi).

Terapia w zaburzeniach neurodegeneracyjnych:

Nie ma jednego uniwersalnego programu terapii. Wszystko zależy od tego, z jakim zaburzeniem mamy do czynienia. Co sprawia choremu największe trudności  – rozumienie, mówienie, koordynacja narządów mowy, pamięć?

Główne filary  prowadzonej przeze mnie terapii w zaburzeniach neurodegeneracyjnych to: 

 • trafna diagnoza i określenie typu zaburzenia – określenie mechanizmu zakłócającego
 • metody pracy dostosowane do mechanizmu zaburzenia  nie do objawu
 • nastawienie na przełamanie mechanizmu zakłócającego
 • bazowanie na neuroplastyczności mózgu i zachowanych umiejętnościach pacjenta
 • pragmatyzm – budowanie skuteczności komunikacyjnej, usprawnianie komunikowania się przez dostępne kanały komunikacji
 • budowanie relacji i motywacji
 • dostosowanie materiału do zainteresowań pacjenta
 • różnorodność form terapii  – wyeliminowanie monotonii
 • dostosowanie tempa pracy i typu ćwiczeń do możliwości i osobowości pacjenta
 • plan terapii zgodny z obowiązującymi standardami logopedycznymi

Uzupełnieniem terapii są konsultacje dla rodziców i opiekunów