Tag: Afazja

Rodzaje afazji rozwojowej

Rodzaje afazji rozwojowej

Wyróżnia się trzy rodzaje afazji rozwojowej: afazja rozwojowa typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) – dzieci a tym typem afazji nie przejawiają poważnych problemów w rozumieniu języka. Tracą natomiast zdolność mówienia. Zdają sobie sprawę, jakie myśli pragną wyrazić, ale nie znajdują na to odpowiednich słów. afazja rozwojowa typu percepcyjnego (sensoryczna) – dzieci dotknięte tym typem afazji mają trudności z rozumieniem języka przy zachowanej zdolności mówienia. Słyszą mowę innych i same mówią,…