Wyróżnia się trzy rodzaje afazji rozwojowej:

 • afazja rozwojowa typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) – dzieci a tym typem afazji nie przejawiają poważnych problemów w rozumieniu języka. Tracą natomiast zdolność mówienia. Zdają sobie sprawę, jakie myśli pragną wyrazić, ale nie znajdują na to odpowiednich słów.
 • afazja rozwojowa typu percepcyjnego (sensoryczna) – dzieci dotknięte tym typem afazji mają trudności z rozumieniem języka przy zachowanej zdolności mówienia. Słyszą mowę innych i same mówią, lecz nie wychwytują sensu własnych ani cudzych wypowiedzi.
 • afazja rozwojowa typu mieszanego (motoryczno-sensoryczna) czyli połączenie obu poprzednich tzn. dziecko nie mówi (lub mówi słabo) oraz nie rozumie mowy otoczenia

Główne objawy afazji rozwojowej to:

 • zaburzenie albo zniesienie zdolności wyrażania myśli słowami
 • powolna, oszczędna w słowach mowa, składanie słów i zdań odbywa się z wysiłkiem,
 • niemożność naturalnego opanowania systemu gramatycznego i składni np.
 • zapominanie już nabytego słownictwa, dziecko nie potrafi przypomnieć sobie właściwych słów do określenia przedmiotów i pojęć, przedmioty określa opisowo
 • problemy z uczeniem się nowych słów i zapamiętywaniem ich znaczeń,
 • trudności z powtarzaniem cudzych słów i zdań,
 • tworzenie neologizmów, zniekształcenia słów, często niezrozumiała mowa,

Objawy towarzyszące:

 • problemy z pamięcią;
 • trudności w koncentracji uwagi przy odbiorze tekstu słuchanego i czytanego;
 • nieprawidłowości w procesie czytania i pisania;

Skomentuj

For security, use z Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms z Use.

I agree to these terms.