• sygmatyzm ( seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
  • rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
  • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k, k’
  • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g, g’
  • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
  • betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski b
  • mowa bezdźwięczna – zamiana głoski „d” na „t”, “b” na “p”, “g” na “k”, “z” na “s”,”ż” na “sz”
  • rynolalia – nosowanie

Skomentuj