Terminem Dyslalia określamy wszystkie wady wymowy objawiające się nieprawidłową wymową głosek – deformacją głosek, zastępowaniem głosek innymi  głoskami lub opuszczaniem głosek. Dyslalia może być jednoraka – kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia jedną, konkretną głoskę, wieloraka – kiedy tych głosek jest kilka lub kilkanaście, lub nawet całkowita – gdy dziecko mówi bełkotliwie, niezrozumiale, albo nieprawidłowo wymawia ponad 70 proc. głosek.

Skomentuj