Author Strona: michal.janiszek

Afazja dziecięca

Afazja dziecięca

Na określenie afazji rozwojowej stosuje się zamiennie takie terminy jak: niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, dysfazja, alalia, SLI Afazja rozwojowa występująca u dzieci jest specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka – dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i normy intelektualnej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.

Terapia afazjii

Terapia afazjii

Szczególnie inspirująca jest dla mnie praca z osobami z afazją. Istnieje wiele definicji afazji, ta opracowana przez Maruszewskiego brzmi: „Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności”. Afazja najczęściej jest następstwem urazów neurologicznych, takich jak udar, wylew czy uraz komunikacyjny. Nie ma jednego obrazu afazji, właściwie każdy przypadek jest inny, specyficzny, indywidualny. Nie ma zatem jednego uniwersalnego…

Przed rozpoczęciem terapii Zespół Aspergera ( ZA)

Przed rozpoczęciem terapii Zespół Aspergera ( ZA)

Zaburzenia te dotyczą głównie: interakcji społecznych – ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych ograniczonych, powtarzających się wzorców zachowań, zainteresowań i czynności oraz trudności w zaakceptowaniu zmian Rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do osób z autyzmem. Istotą ZA są zaburzenia RELACJI SPOŁECZNYCH i SZTYWNOŚĆ ZACHOWAŃ! I na tych obszarach należy skupić terapię. Zespół Aspergera często diagnozowany jest dopiero po 3 roku życia! Ponieważ problemy najczęściej ujawniają się wraz z rozpoczęciem…

Procesy, które składają się na efektywne komunikowanie się mową

Procesy, które składają się na efektywne komunikowanie się mową

lokalizacja źródła dźwięków analiza czasowa dźwięków pamięć i uwaga słuchowa dekodowanie fonologiczne Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona: Lokalizacja źródła dźwięku Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału…

Istotny czynnik w procesie kształtowania mowy

Istotny czynnik w procesie kształtowania mowy

Bardzo istotnym czynnikiem w procesie kształtowania mowy i posługiwania się mową jest sprawny układ słuchowy. Każdy logopeda przed rozpoczęciem terapii powinien mieć pewność, że specyficzne problemy pacjenta nie są wynikiem uszkodzeń słuchu fizjologicznego lub zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Każda terapia powinna więc rozpoczynać się od podstawowego badania słuchu! Taki właśnie standard stosuję w mojej praktyce, jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą NeuroFlow.